PRESENTACIÓN | INSTITUT CATALÀ DEL SÒL | EVALUACIÓ DE LES TRAMES RESIDENCIALS CONTEMPORÀNIES. Un estudi comparatiu | Incasòl, febrer 2015.