CIUTATS CATALANES

Estudia les ciutats catalanes de segon nivell:  Mataró, Granollers, Vic, Manresa, Tortosa, Figueres, Vilanova, Cervera, Balaguer, La Seu d’Urgell, El Prat de Llobregat, Mollet,…
Analitza la mida i posició del creixement, la vinculació amb l’estructura urbana, els elements urbans de la seva construcció, etc.

L’estudi complementa la reflexió sobre el teixit residencial a BCN y la seva metròpolis i el de les ciutats intermitjes espanyoles que han inclòs Terrassa, Manresa i Lleida.


L’objectiu es avaluar el creixement, definir un cert estat de la questió i formular alguns reptes i noves estrategies, per una ciutat eficient i satisfactoria l'usuari.