PRESENTACIÓN | INSTITUT CATALÀ DEL SÒL | EVALUACIÓ DE LES TRAMES RESIDENCIALS CONTEMPORÀNIES. Un estudi comparatiu | Incasòl, febrer 2015.Evaluació de les trames residencias contemporànies. Un estudi comparatiu.
Presentació Projecte CRECE.
Imatges 
Barcelona, Institut Català del Sòl. 13 de Febrer  de 2015.